Guest Speakers


International Guest Speakers


Dr. Nicola M Grande, Dds, Phd      

 DR. MARTIN JIMENEZ FERNANDEZ


DR. NIKITA RUPAREL


DR. HEINRICH DIPPENAAR
DR. SARIKA VAKADE
DR. KATARZYNA BRUS - SAWCZUK
Dr. Brago Anzhela Stanislavovna
National Guest Speakers


DR. VIMAL SIKRI


DR. MOHAN BHUVANESHWARAN


DR. SHISHIR SINGHDR. VIVEK HEGDEDR. IDA DE NORONHA DE ATAIDE

DR. V. GOPI KRISHNA
DR. S MAHALAXMI
DR. MITHRA N HEGDE
DR. JAGAT BHUSHAN
DR. MAHIMA TILAKCHAND
DR. VINEETA NIKHIL
DR. SAI KALYAN
DR. JAYSHREE HEGDE
DR. ARUN RAJPARA
DR. LT COL SONALI SHARMA
DR. SARJEEV SINGH YADAV
DR. YOGESH TRIVEDI
DR. VINOD KUMAR R
DR. NARASIMHAN BHARADWAJ
DR. PRASHANT JAJU
DR. PRASHANT BHASIN
DR. KAMAL BAGDA